liatex
16 بهمن 1401 - 08:45

کمک ۳۴ میلیارد تومانی مردم به نیازمندان بوئین زهرا

رئیس کمیته امداد اداره بوئین زهرا گفت: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۳۴ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان از سوی اقشار مختلف مردم نیکوکار به نیازمندان و محرومان بوئین زهرا اهداء شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوئین زهرا، ابوالفضل خاکباز اظهار کرد: اساس کار کمیته امداد امام خمینی (ره) ایجاد پل ارتباطی میان مردم است بدین معنا که کمک های اقشار مختلف مردم نیکوکار را به دست نیازمندان و محرومان می رساند.

وی ادامه داد: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۳۴ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان از سوی اقشار مختلف مردم نیکوکار به نیازمندان و محرومان بوئین زهرا اهداء شده که از این میزان بیش از ۲۰ میلیارد و ۱۸۴ میلیون تومان جذب درآمدهای مرمی در ۲۸ مرکز نیکوکاری بوده است. 

رئیس کمیته امداد اداره بوئین زهرا اضافه کرد: همچنین در این مدت بیش از یک میلیارد و ۸۸ میلیون تومان صدقه واریز مردم در ۱۲ هزار و ۱۴۳ صندوق صدقات و بیش از  سه میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان کمک چهار هزار و ۶۹۷ حامی به ۶۹۹ فرزند محسنین و  ۱۷۰ فرزند یتیم بوده است.

وی افزود: در این مدت در شهر بوئین زهرا بیش از ۱۸ میلیارد و ۱۰۷ میلیون تومان مشارکت مردمی را شاهد بوده ایم که بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان در ۱۳ مرکز نیکوکاری، بیش از ۵۵۱ میلیون تومان صدقه واریز مردم در پنج هزار و ۴۸۷ صندوق صدقه و بیش از یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان کمک یک هزار و ۷۱۷ حامی به ۳۱۶ فرزند محسنین و ۶۵ فرزند یتیم بوده است.

خاکباز خاطرنشان کرد: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۶ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان مشارکت مردمی را در شال شاهد بوده ایم که یک هزار و ۳۶۹ حامی بیش از ۴۷۸ میلیون تومان به ۱۰۷فرزند محسنین و ۴۲ فرزند یتیم مساعدت کرده اند.

وی گفت: در این مدت در شال بیش از سه میلیارد و ۲۴ میلیون تومان در پنج مرکز نیکوکاری توسط اعضای این مراکز که اقشار مختلف مردم هستند جمع آوری و برای نیازمندتن هزینه شده است همچنین بیش از ۲۷۶ میلیون تومان صدقه واریزی مردم در یک هزار و ۸۷۶ صندوق صدقه شال نیز جمع اوری شده است.

رئیس کمیته امداد اداره بوئین زهرا تصریح کرد: مشارکت برای نیازمندان رامند نیز طی ۹ ماهه سال جاری بیش از هفت میلیارد تومان بوده که از این رقم بیش از چهار میلیارد و ۳۴ میلیون تومان در ۶ مرکز نیکوکاری، بیش از ۱۸۴ میلیون تومان صدقه واریزی مردم در دو هزار و ۵۷ صندوق صدقه و

بیش از  ۶۰۰ میلیون تومان کمک  ۸۳۱ حامی به ۱۳۰ فرزند محسنین و ۲۶ فرزند یتیم بوده است.

وی اظهارکرد: در دشتابی نیز طی این مدت بیش از سه میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان مشارکت مردمی داشته ایم که بیش از ۸۲۷ میلیون تومان در چهار مرکز نیکوکاری، بیش از ۱۲۴ میلیون تومان صدقه واریزی مردم در دو هزار و ۷۲۳ صندوق صدقه و بیش از ۴۶۷ میلیون تومان کمک  ۷۸۰ حامی به ۱۴۶ فرزند محسنین و ۳۷ فرزند یتیم بوده است.

خاکباز یادآورشد: عموم مردم نیکوکار می توانند علاوه بر مراجعه حضوری کمک های خود را با کد مهربانی # ۰۲۸۵*۸۸۷۷* به نیامندان بوئین زهرا، با کد # ۰۲۸۱۳*۸۸۷۷* به نیازمندان دشتابی، با کد # ۰۲۸۱۴*۸۸۷۷* به نیازمندان رامند و با کد مهربانی # ۰۲۸۱۵*۸۸۷۷* به نیازمندان شال اهداء کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس
شناسه خبر: 1019393